Archive for the Bez kategorii Category

0

Laureaci I miejsc i Grand Prix Jubileuszowego, XXV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Tuchowie

Gr. II 

– Szymon Gośliński

Gr. III ex aequo:

– Maciej Bieńkowski

– Piotr Tymura

– Anna Zimowska

Grupa V (Grand Prix)

– Zuzanna Sejbuk

0

Protokół XXV jubileuszowego OKP

Protokół do pobrania:

PROTOKÓŁ Z KONKURSU

0

0

Uwaga, pilna informacja!

Drodzy uczestnicy jubileuszowego, 25 Konkursu Pianistycznego I. J. Paderewskiego w Tuchowie.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie organizatorzy konkursu zostali zmuszeni do przeprowadzenia konkursu w formie on-line. Serdecznie zapraszamy do udziału i czekamy na Wasze zgłoszenia. Zasady dokonywania nagrań dostępne są na stronie www.som.tuchow.pl, a zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: tuchow.paderewski@gmail.com

Z muzycznym pozdrowieniem,

Jan Gładysz, koordynator konkursu.

Attention please, Urgent Information!

Dear Participants of the 25th Anniversary Piano Competition I.J. Paderewski in Tuchów.

Due to the uncertain epidemiological situation in Poland and in the world, the organizers of the Competition were forced to conduct an online music competition. We cordially invite you to participate and we look forward to receiving your applications. The rules for making recordings are available at www.som.tuchow.pl and please send your applications to the following address: tuchow.paderewski@gmail.com

With a musical greeting

Jan Gładysz, the coordinator of the Competition

Achtung bitte, dringende Information!

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 25. Jubiläums-Klavierwettbewerbs I. J. Paderewski in Tuchów.

Aufgrund der unsicheren epidemiologischen Lage in Polen und weltweit waren die Veranstalter des Wettbewerbs gezwungen, einen Online-Musikwettbewerb durchzuführen. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und freuen uns auf Ihre Bewerbungen. Die Regeln für das Anfertigen von Aufnahmen sind unter www.som.tuchow.pl verfügbar und senden Sie Ihre Bewerbungen bitte an folgende Adresse: tuchow.paderewski@gmail.com

Mit musikalischem Gruß

Jan Gładysz, Koordinator des Wettbewerbs

0

XXV Ogólnopolski i I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

Szanowni Państwo, Nauczyciele klas fortepianu
Uczniowie i Rodzice,
Szybkimi krokami zbliża się termin jubileuszowego, XXV Ogólnopolskiego i I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Tuchowie (13-14 stycznia 2022 r.).

Wciąż jesteśmy w dobie panującej pandemii, która każdemu i każdej z nas utrudnia codzienne funkcjonowanie. Konkurs planujemy w wersji stacjonarnej ale biorąc pod uwagę nieustannie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie musimy być przygotowani również na wersję on-line.

Poniżej załączam zasady nagrań konkursowych.

Zasady nagrań

Na nadchodzący czas tradycyjnie najbardziej rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i Nowy, 2022 Rok przesyłam Państwu w imieniu organizatorów Konkursu i własnym serdeczne życzenia: zdrowia po x-kroć, pogody ducha i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Błogosławionych Świąt i do Siego Roku!

Do spotkania wkrótce, osobiście lub wirtualnie,

Jan M Gładysz koordynator Konkursu.

0

XXV OGÓLNOPOLSKI – I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY im. I. J. PADEREWSKIEGO Tuchów-Kąśna Dolna 2022

SZCZEGÓŁY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

0

Szanowni Państwo,
poniżej kilka istotnych informacji z regulaminu SOM dotyczących zajęć;
&1. Uczeń/słuchacz i osoba reprezentująca zobowiązują się do:
a/ przestrzegania regulaminu i zarządzeń porządkowych SOM,
b/ opłacania czesnego za naukę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ogniska w wysokości ustalonej na początku każdego roku szkolnego (od września 220 zł/miesiąc. Nr konta w BS Biecz 34 8627 0001 2023
9002 9176 0001.
c/ uwzględnienia faktu sporadycznego odwołania zajęć wynikłych ze względów organizacyjnych lub braku zajęć na wskutek choroby ucznia. W przypadku, gdy brak lekcji spowodowany jest nieobecnością lub chorobą nauczyciela zajęcia są przenoszone na inny termin po wcześniejszym jego uzgodnieniu.
d/ przestrzegania dni wolnych od nauki (święta państwowe, przerwy świąteczne, ferie i wakacje) jak w państwowym szkolnictwie muzycznym.
&2. Pracownicy SOM zobowiązują się do otoczenia słuchacza/ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą oraz do realizacji nauczania zgodnie z jego predyspozycją na wybranym instrumencie.
a/ w tuchowskim SOM do dyspozycji są następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce i gitara.
b/ zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut każde. W ramach nauki gry nauczyciel prowadzący zapoznaje ucznia z podstawowymi wiadomościami z zakresu teorii muzyki. W wyjątkowych przypadkach (podanie z uzasadnieniem) dopuszcza się możliwość podwójnej jednostki lekcyjnej (raz w tygodniu) dla uczniów starszych.
c/ wciągu miesiąca uczeń ma 7 lekcji gry (uśredniona ilość z całego roku).
d/ nie ma limitu wieku w przyjęciu w poczet słuchaczy/uczniów SOM.
&3. Umowę zawiera się na okres od początku roku szkolnego (1 września) do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

a/ Brak wypowiedzenia do 30 lipca automatycznie przedłuża ją na kolejny rok nauczania. Istnieje możliwość zerwania umowy w ciągu roku szkolnego ale zawsze po I  lub po II półroczu. W przypadku, gdy uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia podpisujący umowę o naukę jest zobowiązany do uiszczania opłat przez cały czas nieobecności do umownego terminu.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i cieszę się, że nam Państwo zaufaliście.
Jan M Gładysz, dyrektor SOM w Tuchowie

0

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny – Małopolska 2021

Prywatne, Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II st. w Tuchowie zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym – Małopolska 2021 Więcej informacji na stronach w podanych linkach:

www.konserwatoriummuzyczne.pl/imcmalopolska

0

Młodzi artyści w Krakowie

0

Młodzi Muzycy

Uwaga Młodzi Muzycy!
Rozpoczyna się rekrutacja do powstałej Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej. Zapraszamy Uczniów i Absolwentów SM do udziału w tym wyjątkowym i jedynym w Polsce przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje na stronie: mrosmalopolska.com. Zobacz sam i przyjdź.smile
Czekamy na Ciebie! Muzykuj razem z nami! Poznaj wyjątkowy świat dźwięków!
W imieniu Organizatorów Jan M Gładysz, dyrektor SOM w Tuchowie.

« Previous Entries