XIX Małopolski Konkurs Pianistyczny – próby i kolejność występów

Poniżej zamieszczamy informacje związane z organizacją i przebiegiem XIX Małopolskiego Konkursu Pianistycznego:
próby akustyczne
kolejność występów