Zaproszenie na Konkurs Wiedzy o kompozytorze I.J. Paderewski.

Dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie we współpracy z dyrektorem Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i dyrektorem Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego II st. w Tuchowie zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o Kompozytorze, który poświęcony będzie Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W tym roku (2021) przypada w czerwcu 80 rocznica śmierci znakomitego polskiego pianisty i kompozytora oraz filantropa ale
i wspaniałego patrioty, premiera rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości, który w naszym regionie zasługuje na szczególne uznanie.

Wiele szkół i placówek artystycznych nosi Jego imię, są konkursy pianistyczne imienia tegoż twórcy (np. w Tuchowie), w Kąśnej Dolnej jest jedyna ocalała pamiątka po Paderewskim – dworek mistrza, w którym organizowane są spotkania z muzyką na najwyższym poziomie, koncerty czy festiwale, ze słynnym Bravo Maestro na czele. W odrestaurowanych budynkach mieści się dom pracy twórczej, hotel, sala koncertowa i muzeum pamiątek po Paderewskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z województwa małopolskiego. Będzie rozgrywany w dwóch grupach (szkoły podstawowe (w tym OSM i SM I st.) oraz ponadpodstawowe, (w tym OSM i SM II st.) a formę dwuetapową; zwycięzcy wyłonieni w szkolnej części konkursu  lub delegowani ze szkoły wezmą udział w finale, który zaplanowany jest w Kąśnej Dolnej na 22 czerwca b.r. Na jego zakończenie przewidziany jest koncert z muzyką I.J. Paderewskiego, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. W przerwie między finałem a koncertem będzie miał miejsce panel historyczno-muzykologiczny z udziałem profesorów KUL w Lublinie i AM w Katowicach.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do PT Dyrektorów oraz Nauczycieli szkół, aby w tym trudnym dla placówek oświatowych, zdalnym czasie nauki, zachęcić uczniów do udziału w konkursie, który jak ufamy zainspiruje ich do wytężonej pracy/ćwiczenia i naśladowania postaw obywatelskich na wzór mistrza Paderewskiego. Równocześnie proszą o przekazanie informacji czy dana szkoła weźmie w nim udział do końca maja 2021 r. w celu przygotowania materiałów konkursowych w odpowiedniej ilości.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie som.tuchow.pl. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (20zł) prosimy kierować na adres: tuchow.paderewski@gmail.com

W oczekiwaniu na pozytywne odpowiedzi z wyrazami szacunku i muzycznym pozdrowieniem odpowiedzialny za przebieg konkursu

Jan M Gładysz

Dyrektor SOM w Tuchowie

Do pobrania:
regulamin