I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny – Małopolska 2021

Prywatne, Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II st. w Tuchowie zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym – Małopolska 2021 Więcej informacji na stronach w podanych linkach:

www.konserwatoriummuzyczne.pl/imcmalopolska