Szanowni Państwo,
poniżej kilka istotnych informacji z regulaminu SOM dotyczących zajęć;
&1. Uczeń/słuchacz i osoba reprezentująca zobowiązują się do:
a/ przestrzegania regulaminu i zarządzeń porządkowych SOM,
b/ opłacania czesnego za naukę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ogniska w wysokości ustalonej na początku każdego roku szkolnego (od września 220 zł/miesiąc. Nr konta w BS Biecz 34 8627 0001 2023
9002 9176 0001.
c/ uwzględnienia faktu sporadycznego odwołania zajęć wynikłych ze względów organizacyjnych lub braku zajęć na wskutek choroby ucznia. W przypadku, gdy brak lekcji spowodowany jest nieobecnością lub chorobą nauczyciela zajęcia są przenoszone na inny termin po wcześniejszym jego uzgodnieniu.
d/ przestrzegania dni wolnych od nauki (święta państwowe, przerwy świąteczne, ferie i wakacje) jak w państwowym szkolnictwie muzycznym.
&2. Pracownicy SOM zobowiązują się do otoczenia słuchacza/ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą oraz do realizacji nauczania zgodnie z jego predyspozycją na wybranym instrumencie.
a/ w tuchowskim SOM do dyspozycji są następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce i gitara.
b/ zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut każde. W ramach nauki gry nauczyciel prowadzący zapoznaje ucznia z podstawowymi wiadomościami z zakresu teorii muzyki. W wyjątkowych przypadkach (podanie z uzasadnieniem) dopuszcza się możliwość podwójnej jednostki lekcyjnej (raz w tygodniu) dla uczniów starszych.
c/ wciągu miesiąca uczeń ma 7 lekcji gry (uśredniona ilość z całego roku).
d/ nie ma limitu wieku w przyjęciu w poczet słuchaczy/uczniów SOM.
&3. Umowę zawiera się na okres od początku roku szkolnego (1 września) do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

a/ Brak wypowiedzenia do 30 lipca automatycznie przedłuża ją na kolejny rok nauczania. Istnieje możliwość zerwania umowy w ciągu roku szkolnego ale zawsze po I  lub po II półroczu. W przypadku, gdy uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia podpisujący umowę o naukę jest zobowiązany do uiszczania opłat przez cały czas nieobecności do umownego terminu.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i cieszę się, że nam Państwo zaufaliście.
Jan M Gładysz, dyrektor SOM w Tuchowie

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny – Małopolska 2021

Prywatne, Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II st. w Tuchowie zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym – Małopolska 2021 Więcej informacji na stronach w podanych linkach:

www.konserwatoriummuzyczne.pl/imcmalopolska

Młodzi artyści w Krakowie

Młodzi Muzycy

Uwaga Młodzi Muzycy!
Rozpoczyna się rekrutacja do powstałej Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej. Zapraszamy Uczniów i Absolwentów SM do udziału w tym wyjątkowym i jedynym w Polsce przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje na stronie: mrosmalopolska.com. Zobacz sam i przyjdź.smile
Czekamy na Ciebie! Muzykuj razem z nami! Poznaj wyjątkowy świat dźwięków!
W imieniu Organizatorów Jan M Gładysz, dyrektor SOM w Tuchowie.

Zaproszenie na Konkurs Wiedzy o kompozytorze I.J. Paderewski.

Dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie we współpracy z dyrektorem Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i dyrektorem Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego II st. w Tuchowie zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o Kompozytorze, który poświęcony będzie Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W tym roku (2021) przypada w czerwcu 80 rocznica śmierci znakomitego polskiego pianisty i kompozytora oraz filantropa ale
i wspaniałego patrioty, premiera rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości, który w naszym regionie zasługuje na szczególne uznanie.

Wiele szkół i placówek artystycznych nosi Jego imię, są konkursy pianistyczne imienia tegoż twórcy (np. w Tuchowie), w Kąśnej Dolnej jest jedyna ocalała pamiątka po Paderewskim – dworek mistrza, w którym organizowane są spotkania z muzyką na najwyższym poziomie, koncerty czy festiwale, ze słynnym Bravo Maestro na czele. W odrestaurowanych budynkach mieści się dom pracy twórczej, hotel, sala koncertowa i muzeum pamiątek po Paderewskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z województwa małopolskiego. Będzie rozgrywany w dwóch grupach (szkoły podstawowe (w tym OSM i SM I st.) oraz ponadpodstawowe, (w tym OSM i SM II st.) a formę dwuetapową; zwycięzcy wyłonieni w szkolnej części konkursu  lub delegowani ze szkoły wezmą udział w finale, który zaplanowany jest w Kąśnej Dolnej na 22 czerwca b.r. Na jego zakończenie przewidziany jest koncert z muzyką I.J. Paderewskiego, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. W przerwie między finałem a koncertem będzie miał miejsce panel historyczno-muzykologiczny z udziałem profesorów KUL w Lublinie i AM w Katowicach.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do PT Dyrektorów oraz Nauczycieli szkół, aby w tym trudnym dla placówek oświatowych, zdalnym czasie nauki, zachęcić uczniów do udziału w konkursie, który jak ufamy zainspiruje ich do wytężonej pracy/ćwiczenia i naśladowania postaw obywatelskich na wzór mistrza Paderewskiego. Równocześnie proszą o przekazanie informacji czy dana szkoła weźmie w nim udział do końca maja 2021 r. w celu przygotowania materiałów konkursowych w odpowiedniej ilości.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie som.tuchow.pl. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (20zł) prosimy kierować na adres: tuchow.paderewski@gmail.com

W oczekiwaniu na pozytywne odpowiedzi z wyrazami szacunku i muzycznym pozdrowieniem odpowiedzialny za przebieg konkursu

Jan M Gładysz

Dyrektor SOM w Tuchowie

Do pobrania:
regulamin

Koncert kolęd

Społeczne Ognisko Muzyczne zaprasza na doroczny koncert kolęd w wykonaniu uczniów w dniu 30 stycznia (wtorek) o godz. 16.30 w sali widowiskowej DK w Tuchowie.

Po koncercie tradycyjne spotkanie przy domowym ciastku przygotowane przez rodziców w holu DK.
Za pomoc w organizacji składam serdeczne podziękowanie – dyrektor SOM, Jan M Gładysz.

XXI MKP im. I. J. Paderewskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I st.
Dyrektorzy Społecznych Ognisk Muzycznych
Drodzy Nauczyciele klas fortepianu

Szanowni Państwo!
W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przed nami kolejne konkursowe wyzwanie; serdecznie zapraszam na XXI MKP im. I. J. Paderewskiego, który, pod hasłem Ojczyznę wolną mamy dla Niej uczymy się i gramy jak ufam, będzie miał również zasięg ogólnopolski. Konkurs został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918– 2018.

Regulamin i wymagania programowe są dostępne na internetowej stronie Szkoły i Ogniska w Tuchowie (www.sm.tuchow.pl oraz www.som.tuchow.pl) od stycznia 2018 r. Szczególna uwaga z racji rocznicy zostanie skierowana na wykonanie utworu polskiego kompozytora (nagroda specjalna). Tylko dla przypomnienia pragnę poinformować, że pozostajemy przy dwóch kategoriach: I – dla Społecznych Ognisk Muzycznych, które stały u początków tego konkursu i II – dla Szkół Muzycznych I st. W każdej kategorii będą trzy grupy wiekowe, o czym dokładnie informuje regulamin. Istotna zmiana dotyczy jednak terminu konkursu – w nadchodzącym roku szkolnym (2017/2018) wracamy do terminu wiosennego. Konkurs odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. Swoją obecność na konkursie potwierdziło już znane Państwu gremium jurorów z prof. Andrzejem Jasińskim z Akademii Muzycznej w Katowicach na czele.

Nowością w karcie zgłoszenia jest domowy adres i telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, który ułatwi kontakt bezpośrednio przed konkursem lub po jego zakończeniu. Zwracam się z serdeczną prośbą o dokładne i zgodne z regulaminem wypełnienie karty zgłoszenia, co bardzo usprawni rejestrację uczestników. Ufam też, że do wszystkich Uczestników jubileuszowej edycji dotarł folder pokonkursowy. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi co do jego redakcji, proszę o kontakt. Bardzo zależy nam na jak najlepszym przekazaniu informacji o przebiegu artystycznych zmagań i udziale uczniów w artystycznych zmaganiach. Wierzę, że jest to miła i cenna pamiątka, czego dowodem były wspomnienia laureatów poprzednich edycji jubileuszowym folderze.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w naszym konkursie i pozostaję w nadziei, że nie zabraknie na nim uczniów Państwa szkoły/ogniska. Zwracam się również z gorącą prośbą o propagowanie tuchowskiej imprezy w Państwa środowisku.
W nowym 2018 roku życzę Państwu: dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i uczniom pełnych artystycznych sukcesów dni, a także potrzebnych sił, zdrowia i pogody ducha na każdy dzień. Do zobaczenia w Tuchowie!

Z serdecznym zaproszeniem i muzycznym pozdrowieniem w imieniu organizatorów – koordynator MKP
Dr Jan M. Gładysz

Do pobrania:
regulamin dla uczniów szkół muzycznych
regulamin dla uczniów społecznych ognisk muzycznych

Zaproszenie

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE zaprasza na koncert z okazji odzyskania niepodległości „Polskę Ojczyznę mamy dla niej śpiewamy i gramy” 29 listopada (środa), godz. 16.30 sala 04 im. A. Kowalik bud. B SM I st. w Tuchowie.

Zajęcia w SOM w roku szkolnym 2017/2018

p. Karolina Wrona – skrzypce
wtorek, czwartek od 14.30 – 16.00
budynek B SM (ul. Jana Pawła II 4) s. 07

p. Justyna Zbylut – gitara
czwartek od 13.30 – 15.30
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 17
piątek od 13.00 – 17.00
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 17
sobota od 9.30 – 10.30
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 17

p. Tadeusz Goliszewski – fortepian
środa od 14.00 – 16.00
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 17
czwartek od 17.00 – 19.00
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 17

p. Józef Rąpała – fortepian, akordeon
wtorek od 13.30 – 15.30
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 18
piątek od 11.45 – 17.30
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 18

sobota od 8.00 – 9.00
Dom Kultury (ul. Chopina 10) s. 18

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!
Dni wolne od zajęć zgodne z zapisem w regulaminie, który Państwo otrzymaliście na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Jan M Gładysz – dyrektor SOM

Informacja

Zarząd Społecznego Ogniska Muzycznego zaprasza na spotkanie organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 w dniu 2 września, (sobota, jedyny wolny termin w DK) o godz. 10.00. Obecność Rodziców którzy chcą zapisać swoje dzieci na zajęcia jak i tych którzy będą kontynuować naukę bardzo pożądana. Będą omawiana sprawy związane z przebiegiem nauczania i regulaminem.
W oczekiwaniu na spotkanie – Nauczyciele i dyrektor SOM

« Previous Entries