Nauczyciele

NAUCZYCIELE SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO

1991/1992
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Zygmunt Górecki
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Bogusław Maciaszek
Anna Schabowska

1992/1993
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Bogusław Maciaszek
Beata Maniak
Anna Schabowska

1993/1994
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Bogusław Maciaszek
Beata Maniak
Katarzyna Osikowicz
Anna Schabowska

1994/1995
Bożena Bieniasz
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Wiesław Iwaniec, Wiesław Cieśla (od V)
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Bogusław Maciaszek
Jacek Piskozub
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej

1995/1996
Bożena Bieniasz
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej
Lucyna Chwistek
Wiesław Cieśla
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Katarzyna Osikowicz – Janus

1996/1997
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej
Lucyna Chwistek
Wiesław Cieśla
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Anna Schabowska
Teresa Waydowicz

1997/1998
Urszula Ambrozik
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej
Wiesław Cieśla
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Robert Kapka
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Tomasz Kowalski
Anna Schabowska
Teresa Waydowicz

1998/1999
Urszula Ambrozik
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej
Wiesław Cieśla
Jan Gładysz
Tadeusz Goliszewski
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Tomasz Kowalski
Anna Schabowska
Teresa Waydowicz , Łukasz Włodarz (od X), Izabela Mika (od V)
Krzysztof Świderski, Andrzej Stanisławczyk (od II)

1999/2000
Urszula Ambrozik
Lucyna Chwistek
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej
Wiesław Cieśla
Jan Gładysz
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Tomasz Kowalski
Izabela Mika
Anna Schabowska

2000/2001
Urszula Ambrozik
Lucyna Chwistek
Bogumiła Chrzanowska – Filia w Lubaszowej
Wiesław Cieśla
Jan Gładysz
Agnieszka Kowalik– dyrektor SOM
Izabela Mika – Janeczek (do 30 IX)
Anna Schabowska (do 30 IX)
Józef Rąpała (od 1 X)

2001/2002
Baran Jarosław – gitara
mgr Bednarenko Katarzyna – skrzypce, fortepian
mgr Cieśla Wiesław – fortepian
mgr Gładysz Jan – fortepian
Rąpała Józef – fortepian
mgr Chrzanowska Bogumiła – fortepian – Filia w Lubaszowej
mgr Kowalik Agnieszka – dyrektor SOM

2002/2003
mgr Katarzyna Bednarenko – fortepian, skrzypce
mgr Jan Gładysz – fortepian
mgr Tadeusz Goliszewski – fortepian
mgr Robert Kapka – gitara
mgr Józef Rąpała – fortepian, akordeon
mgr Agnieszka Kowalik – dyrektor SOM, umuzykalnienie

2003/2004
mgr Katarzyna Bednarenko – fortepian, skrzypce
mgr Jan Gładysz – fortepian
mgr Tadeusz Goliszewski – fortepian
mgr Robert Kapka – gitara
mgr Józef Rąpała – fortepian, akordeon
Grzegorz Kluzek – saksofon, klarnet, fortepian
mgr Agnieszka Kowalik – dyrektor SOM, umuzykalnienie

2004/2005
mgr Katarzyna Bednarenko
mgr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
Grzegorz Kluzek
mgr Józef Rąpała
mgr Agnieszka Kowalik

2005/2006
mgr Katarzyna Bednarenko
mgr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Grzegorz Kluzek
mgr Józef Rąpała
Alicja Stanisławczyk
mgr Agnieszka Kowalik

2006/2007
mgr Katarzyna Bednarenko
mgr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Grzegorz Kluzek
mgr Józef Rąpała
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Agnieszka Kowalik

2007/2008
mgr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Józef Rąpała
mgr Agnieszka Kowalik

2008/2009
mgr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Józef Rąpała
mgr Agnieszka Kowalik

2009/2010
mgr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Józef Rąpała
mgr Agnieszka Kowalik

2010/2011
Agnieszka Bednarz
dr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Józef Rąpała
mgr Agnieszka Kowalik

2011/2012
Tomasz Boruch
dr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Józef Rąpała
mgr Agnieszka Kowalik

2012/2013
dr Jan Gładysz
mgr Tadeusz Goliszewski
mgr Robert Kapka
mgr Barbara Potempa – Knapik
mgr Józef Rąpała