Kronika

Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty kroniki Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie:
Kronika 2011/12

XX-lecie Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie

Kronika 2009/10
Kronika 2008/09
Koncert Kolęd 2008
Kronika 2007/08
Koncert Kolęd 2006
Kronika 2006/07
Kronika 2005/06
Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II – 2005
Kronika 2004/05
Kronika 2003/04