Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

Małopolski Konkurs Pianistyczny
im. I. J. Paderewskiego
dla Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych

Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego dla Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych zorganizowany został po raz pierwszy w Tuchowie w 1998 r.. Inicjatorem tego konkursu jest Społeczne Ognisko Muzyczne w Tuchowie a mecenasem i patronem I Konkursu był ówczesny Wojewoda Tarnowski pan Aleksander Grad. Współorganizatorami są:
Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna i Dom Kultury w Tuchowie.
Jest to jedyny tego typu konkurs w kraju, którego zadaniem jest wyłanianie talentów i umożliwienie laureatom kontynuowania nauki w szkołach muzycznych.
Po konkursach wydawana jest broszura, w której zamieszczone są informacje: regulamin, zdjęcia uczestników i program, który prezentowali oraz werdykt jury.
Prezentowane są też w niej uczestniczące w Konkursie Ogniska.
Poza I, II i III nagrodą w poszczególnych grupach wiekowych przyznawana jest GRAND PRIX. Fundatorem tej nagrody jest Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna, a jest to weekend dla laureata wraz z rodzicami i nauczycielem w Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – domu w Ojczyźnie i jedynego zachowanego miejsca, w którym żył i pracował wielki Polak. Broszury pokonkursowe można będzie otrzymać w SOM w Tuchowie.