Uwaga Rodzice dzieci przyjętych do SM I st. w Tuchowie!

Wszyscy, którzy byli nieobecni na spotkaniu organizacyjnym w dniu 30 lipca proszeni są o pobranie druków kwestionariusza kandydata i wraz z wypełnionym podaniem o przyjecie oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki gry i dostarczenie go do sekretariatu w DK po 10 sierpnia br.

Druki do pobrania w biurze DK przy ul. Chopina 10 lub na stronie internetowej. Za obowiązkowość serdecznie dziękuję.

Kliknij, aby pobrać kwestionariusz osobowy.

Koordynator działań – Jan M. Gładysz.

Zapisy do SOM

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie ogłasza zapisy na lekcje gry i umuzykalnienia w roku szkolnym 2013/2014.

Ze względu na powstałą w Tuchowie Szkołę Muzyczną prosimy o wcześniejsze zainteresowanie się naszą ofertą.

Zgłoszenia można dokonać:
• drogą mailową – somtuchow@wp.pl
• telefonicznie – 514 180 025 lub
• osobiście u dyrektora SOM po telefonicznym (jak wyżej) uzgodnieniu spotkania

UWAGA! RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W TUCHOWIE

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące roku szkolnego w tuchowskiej SM odbędzie się 30 lipca – wtorek, o godz. 16.30 w holu DK w Tuchowie.
Podczas spotkania będą Państwo mogli się zapoznać z ofertą zakupu instrumentów, potrzebnych do nauki gry Państwa dzieci.
Z zaproszeniem i podziękowaniem za obowiązkową obecność – Jan M. Gładysz.

Uwaga! Rodzice dzieci zdających do Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie

Wszelkie informacje dotyczące przyjęcia do SM można uzyskać w sali nr 14 DK w Tuchowie (wejście od torów) w dniach 18, 19 i 22 lipca w godz. 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00.

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej

Komisja egzaminacyjna po przesłuchaniu kandydatów do klas pierwszych szkoły muzycznej I stopnia w Tuchowie w cyklu 6- i 4- letnim przedstawiła listę przyjętych w kolejności alfabetycznej (patrz załącznik).
Równocześnie podana jest lista rezerwowych na wypadek rezygnacji kogoś, kto został przyjęty na wybrany przez siebie instrument.
Pragnę także poinformować, że spotkanie z Szanownymi Rodzicami przyszłych uczniów SM odbędzie się z pod koniec lipca, o czym poinformujemy na naszych stronach. Omawiane będę sprawy organizacyjne, obecność obowiązkowa.

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej – pdf
Lista rezerwowa – pdf

Koordynator – Jan M. Gładysz (kontakt 514 180 025)

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA

Lista przyjętych do szkoły muzycznej I st. w Tuchowie na podstawie przeprowadzonych egzaminów zostanie podana najpóźniej do czwartku – 4 lipca br.
Z podziękowaniem i muzycznym pozdrowieniem – Jan M. Gładysz

UWAGA – UWAGA – UWAGA

Egzaminy wstępne do Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie rozpoczną się we wtorek, 25 czerwca o godz. 11.00 i we środę, 26 czerwca o godz. 10.00. Kolejność kandydatów na egzamin wg załączonych list dla poszczególnych grup.
OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W KURSIE MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ DO EGZAMINU PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE Z OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA WSTĘPNĄ REKRUTACJE PO NUMEREM TELEFONU 514 180 025
WTOREK, 25.06.2013 r.

Gr. I/dz. – godz. 11.00
Gr. II/dz. – godz. 13.30
Gr. III/dz. – godz. 15.00
Gr. IV/dz. – godz. 17.00

ŚRODA, 26.06.2013 r.
Gr. V/dz. – godz. 10.00
Gr. I/mł. – godz. 14.00
Gr. II/mł. – godz. 16.00

Lista Kandydatów kl 0-2

Lista Kandydatów młodzież

UWAGA!

Poniżej zamieszczamy harmonogram kolejny zajęć w ramach kursu przygotowawczego.

Kandydaci starsi w poniedziałek, 10 czerwca:
16.15 – grupa pierwsza
17.00 – grupa druga

Kandydaci młodsi w sobotę, 15 czerwca:
10.00 – grupa pierwsza
10.45 – grupa druga
11.30 – grupa trzecia
12.15 – grupa czwarta
13.00 – grupa piąta

I Przegląd Gitarowy

1.06.2013 w Międzynarodowym Dniu Dziecka w Społecznym Ognisku Muzycznym w Tuchowie odbył się I Przegląd Gitarowy, w którym wzięło udział 9 młodych miłośników tego popularnego wśród dzieci i młodzieży instrumentu.
Jury w składzie: mgr Roman Zubek – przewodniczący (Pogórska Wola) oraz mgr Elżbieta Antoniak (Zduńska Wola) i mgr Alicja Kawa (Brzesko-Katowice) – członkowie, po wysłuchaniu przewidzianego regulaminem programu, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Grupa I (młodsza)
I miejsce – Anna Plebanek z SOM w Tarnowie
II miejsce Wiktor Kamykowski z SOM w Tuchowie
III miejsce Oliwia Kita z SOM w Tuchowie
oraz wyróżnienia dla Lidii Drabik, Gabrieli Kwaśny i Moniki Wiejackiej z tuchowskiego ogniska.

Grupa II (starsza)
I miejsce – Mikos Patryk
II miejsce – Alicja Marek
III miejsce – Danuta Doktór wszyscy z SOM w Tuchowie.

Jurorzy pogratulowali organizatorom cennej inicjatywy, tak potrzebnej dzieciom i młodzieży w rozwoju muzykalności i warsztatu artystycznego, wyrażając nadzieję, że w następnej edycji przeglądu będzie więcej uczestników. Na zakończenie przeglądu wręczono nauczycielom przygotowującym uczniów: Barbarze Potempie-Knapik, Danielowi Dwornikowi i Robertowi Kapce, okolicznościowe adresy oraz wyrażono słowa wdzięczności Zarządowi Stowarzyszenia SOM za ufundowanie nagród w postaci wartościowych nut i płyt CD z muzyką gitarową.

UWAGA! Kandydaci do szkoły muzycznej – kurs przygotowawczy

Informujemy, że kurs przygotowawczy do egzaminów, dla kandydatów do szkoły muzycznej, odbędzie się: 4 czerwca (wtorek) o godz. 17:00 grupa młodzieżowa oraz 7 czerwca (piątek) grupy młodsze według planu jak niżej:

16:00 – I grupa zerówki
16:45 – II grupa zerówki
17:30 – I grupa klas I
18:15 – II grupa klas I
19:00 – klasy II

Lista uczestników grupy młodszej – kliknij tutaj.

Punktualność i obecność – obowiązkowa.

« Previous Entries   Next Entries »